Skremmes til å bruke redningsvest

27 Jun

De mange båtulykkene i fjor sommer har ført til at flere vil bruke redningsvest, viser en undersøkelse fra If Skadeforsikring.

65 prosent av befolkningen sier at de alltid vil bruke vest når de er i båt i sommer. I en lignende undersøkelse i fjor, svarte bare 50 prosent ja på dette. Det er en gledelig endring, sier informasjonssjef Jon Berge i If Skadeforsikring.

Halvparten av de som sier at de oftere vil ha på seg flyteplagg i år, begrunner det med at de forstår bedre hvorfor det er farlig å droppe det, og at de husker sist sommers tragiske ulykker.

I fjor omkom 32 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Flere av ulykkene fikk bred omtale i mediene.

Årets båtsesong har også fått en trist start, med ulykken i helgen der fire polske statsborgere mistet livet. Ingen av dem skal ha brukt vest.

– De tragiske ulykkene i fjor sommer ser ut til å ha satt en støkk i nordmenn. Det er ille at liv må gå tapt før folk får opp øynene, men nå kan vi kanskje gå mot en sommer der vi ser flere som bruker redningsvest, sier Berge.

Glemmer fort

Hos sikkerhetsbutikken Trygg og Sikker merker de økt salg etter store ulykker.

– Det er tydelig at pressedekningen i forbindelse med ulykker påvirker salget, men det gjelder alt sikkerhetsutstyr, som røykvarslere og brannslukningsapparater, sier sikkerhetskonsulent Ketil Branting i Trygg og Sikker.

Branting påpeker samtidig at pressedekning kun gir forbigående oppmerksomhet, for det går stort sett bare et par uker etter en alvorlig ulykke til salget er normalt igjen.

De siste 50 årene har antall dødsulykker med fritidsbåt sunket betraktelig. Men fortsatt omkommer i snitt 33 personer hvert år. De aller fleste omkommer ved drukning. Derfor er manglende bruk av flyteplagg et klart faremoment.

– Det enkelttiltaket som i størst grad kan redusere dødsfall, er at flere har på seg vest, sier direktør Olav Akselsen i Sjøfartsdirektoratet.

Han har ledet en arbeidsgruppe som har sett på tiltak som kan bedre sikkerheten ved bruk av fritidsbåt. I rapporten med høringsfrist 13. juli, foreslås det blant annet mer synlig politi på sjøen og lavere promillegrense. Men det viktigste tiltaket vil være et påbud om å ha på seg flyteplagg, mener arbeidsgruppen.

– I dag er det en viss sosial kontroll når folk setter seg i bilen. Det bør bli sånn på sjøen også, at barn og ektefelle sier ifra hvis man ikke har på seg redningsvest. Målet er at det skal bli like naturlig å ta på seg vest når man går om bord i båt, som det er å ta på seg bilbelte i bilen, sier Akselsen.

Menn er verst

Statistikken viser at 90 prosent av de som omkommer i fritidsbåtulykker er menn, og flertallet er mellom 40 og 60 år. Tidligere undersøkelser har vist at det også er denne gruppen som er mest imot et påbud om bruk av flyteplagg.

– Det gledelige er at vår måling viser at det er flere menn enn kvinner som sier at de vil bruke redningsvest i år, sier Jon Berge i If.

Det kan tyde på at det er en holdningsendring på gang, mener Berge. Han får støtte av Olav Akselsen i Sjøfartsdirektoratet.

– Det er allerede påbudt å ha flyteplagg til alle passasjerer om bord. Et påbud om å bruke utstyret vil ikke være en stor ekstrabelastning. Med tanke på gevinsten det gir, vil det være verdt det, sier Akselsen.

Kilde: Newswire.

Relaterte produkter

Crewsaver crewfit oppblåsbar redningsvestCrewsaver crewfit oppblåsbar redningsvest

Glem de store oransje redningsvestene som ga deg gnagsår bak ørene når du var på padleturen med speideren. Neste generasjon redningsvester merker du nesten ikke at du har på deg, og de blåser seg automatisk opp ved kontakt med vann.


Crewsaver oppblåsbar redningvest – junior utgaveCrewsaver oppblåsbar redningvest - junior utgave

Barneutgaven av Crewsavers automatiske oppblåsbare redningsvest


Crewsaver Seababy redningsvestCrewsaver Seababy redningsvest

Seababy er vesten for de minste og fikk toppkarateren «Svært bra» i Forbruker-rapporten nr: 05/03. Seababy er en flott redningsvest for barn fra 0 – 20 kg.


Regatta oppblåsbar redningsvestRegatta oppblåsbar redningsvest

Prisgunstig og sikker redningsvest fra norske Regatta. Regatta Seasafe er en tynn og lett redningsvest som gir maksimal bevegelsesfrihet. Avrundet form i nakken for økt komfort og støtte.


Slurver med gass i båt

24 May

– Har du en gasslekkasje, er det bare en liten gnist som skal til før hele båten går i lufta. Propangass legger seg i bunnen av båten, og sover du når gassen siver ut er det fare for at du ikke våkner igjen, sier teknisk inspektør Kjell Arne Amundsen i If Skadeforsikring.

I fjor utbetalte forsikringsbransjen rundt 50 millioner kroner til båtbranner, som ligger stabilt på i underkant av 300 branner i året.

– Drøyt 300 båtbranner i året høres kanskje lite ut, men når det først brenner i båt er det alvorlig. Båten blir nesten alltid totalvrak, og flammene sprer seg så raskt at de ombord i mange tilfeller bare må hoppe på sjøen selv om de er langt fra land og uten redningsvest, sier Amundsen.

Han mener svært mange av ulykkene kunne vært unngått hvis båtene hadde vært vedlikeholdt slik de burde.

Mye uvitenhet

Båtfolk har en lei tendens til å glemme det tekniske vedlikeholdet, noe som ofte skyldes manglende teknisk kunnskap, mener daglig leder Peter Gustafsson i Bærum Plast.

– Båtpussen for folk flest er å stoffe og polere båten for å få den til å se pen ut. De vet rett og slett ikke hva de bør sjekke for at båten skal være trygg, sier Gustafsson.

Han påpeker at gassanlegg, kokeutstyr og varmeapparater i båt må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk. Slanger og ventiler skal byttes ut minst hvert femte år og bør sjekkes årlig for sprekker eller gnageskader.

– Etter lang erfaring med båtreparasjoner og sjekk av gassanlegg, har jeg sett alt fra sprukne gasslanger surret med teip til gjennommorkne bunnventiler, sier han.

Eldre båter verst

En ringerunde til marinaer rundt om i Norge bekrefter at båtpussen stort sett er kosmetisk. Pengene legges heller i pene seiljakker enn nye ledninger og slanger som ingen ser likevel.

– Dessverre er det folk som velger å seile videre til tross for våre advarsler om at båten har farlige mangler og slitasjer. Andre legger ut på langtur i leid båt uten verktøy eller grunnleggende båtkunnskaper, sier Hanne Grethe Mesel ved Sjøsenteret i Risør.

Hun mener generelt at eiere av store og nyere båter er flinkere til å vedlikeholde båten enn de med små og eldre båter.

At elektriske anlegg på båter er skyld i mange av brannene, er alle marinaene vi har snakket med enige om.

– Vi ser mye stygt når det gjelder elektriske anlegg i båt, og vi oppdager en del branntilløp på grunn av kortslutning. Jeg mener båtbranner flest ikke skyldes uhell, men uvettig manglende vedlikehold, sier Morten Thoresen ved Slippen Marina i Kragerø.

Han understreker at det selvsagt også er mange båtfolk som er flinke og passer på.

Forsikringsselskapet If frykter at mange båter som ble sjøsatt for flere tiår siden har gassanlegg og elektriske anlegg som ikke har vært sjekket siden den gang.

– Vi har et litt for avslappet forhold til båten vår, kanskje fordi en båt med vesentlige mangler likevel kan flyte godt. Det er utenkelig at vi ville forholdt oss til vedlikehold og lekt hobbyelektrikere i samme grad på bilen vår, sier Kjell Arne Amundsen i If.

Han råder alle båteiere med gass i båten til å installere gassvarsler og ta vedlikeholdet på alvor.

Kilde: Newswire

Relaterte produkter

Nexa G-3000 gassvarsler
Nexa G-3000 gassvarsler

Gassalarm som varsler gass som propan, butan, metan, naturgass. Den er enkel å montere og kan koples direkte til strømnettet via nettadapteret.

Deltronic G-2201 (L) gassvarsler
Deltronic G-2201 (L) gassvarsler

En svært god gassvarsler fra Svenske Deltronic. For 12 og 220 volt.

Livsfarlig slurv med røykvarsleren på hytta

30 Mar

Mangler røykvarlser på hytta

Røykvarsleren er det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta. Likevel kan 150 000 hytter stå uten fungerende brannvarsling denne påsken.

Åtte prosent av hytteeierne oppgir at de ikke har røykvarsler i hytta. Ytterligere 29 prosent har ikke byttet røykvarslerbatteriet i løpet av det siste året. Dermed kan 150 000 hytter stå uten fungerende røykvarsler. Dette viser en undersøkelse gjennomført for Tryg Forsikring, og Norsk brannvernforening.

– Tallene er alarmerende. Hyttene ligger i mange tilfeller utenfor allfarvei, noe som vanskeliggjør varsling og medfører lengre utrykningstid for brannvesenet, sier skadedirektør Karsten Kristiansen i Tryg Forsikring. Han peker også på de økonomiske konsekvensene.

Når en hytte først brenner, kan skadene bli omfattende. I fjor hadde forsikringsselskapene skadeutbetalinger etter hyttebranner på nær 270 millioner kroner.

Samme krav i hytter

De siste ti årene har til sammen 25 personer mistet livet i branner i hytter og fritidsboliger. Årlig rykker brannvesenet ut til mellom 100 og 150 hyttebranner.

– Røykvarsleren er det viktigste livreddende brannverntiltaket på hytta. Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler, i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Folk er kanskje ikke klar over at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger, sier Karsten Kristiansen.

Unge dårligst på brannsikring

Undersøkelsen viser at de unge er minst flinke til å passe på at røykvarsleren på hytta er i orden. Mens 59 prosent av personer under 30 år ikke er bevisst på dette, slurver 23 prosent i aldersgruppen 45-60 år med røykvarsleren.

– Selv små mengder røyk kan være nok til at folk mister bevisstheten og blir ute av stand til å berge seg ut. Jeg skjønner ikke at noen tør legge seg til å sove i en hytte uten fungerende røykvarsler, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Yatzy og brannsikkerhet

I dagene før påske gjennomfører Tryg, Brannvernforeningen og brannvesenet i over 200 hyttekommuner en egen kampanje om brannsikkerhet for hyttefolket. De vil dele ut 20 000 røykvarslerbatterier, og 15 000 pakker med yatzyspill og informasjon om brannvern.

Bakgrunn

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i mars 2011 blant 1005 respondenter, på oppdrag fra Tryg Forsikring og Norsk brannvernforening. Statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon viser at erstatningene etter hyttebranner var 268,8 millioner kroner i 2011.

Fakta

Kjente årsaker til hyttebranner
1) Bruk av åpen ild: 43 %
2) Bruk av elektrisitet: 25 %
3) Påsatte branner: 15 %
4) Andre årsaker: 12 %
5) Lynnedslag: 5 %

Sjekkliste for hytteeiere

 

OK

Ikke OK

Det er montert røykvarsler eller FG-godkjent alarmanlegg med røykmelder som sjekkes jevnlig.

 

 

Røykvarsleren/boligalarmanlegget fungerer og kan høres godt på alle soverom, selv med lukkede dører.

 

 

Husbrannslange og/eller brannslokkeapparat er lett tilgjengelig for alle rom.

 

 

Egenkontroll av brannslokkeutstyr gjennomføres jevnlig, og man følger service- og kontrollintervallene på 5 og 10 år.

 

 

Det er minimum to rømningsveier tilgjengelig fra hvert plan.

 

 

Pipa blir feiet ved behov.

 

 

Levende lys og andre varmekilder som eksempelvis flyttbare ovner, brukes kun under tilsyn.

 

 

Elektriske apparater som ikke er beregnet på kontinuerlig drift, slås av etter bruk.

 

 

Det er ikke synlige skader eller sterk varmgang i sikringsskap, kontakter og ledninger.

 

 

Gassutstyr med tilhørende slanger sjekkes jevnlig for lekkasjer.

 

 

Kilde: Brannvernforeningen

Lurt å ha røykvarsler på soverommet

30 Mar

Alle boliger skal ha røykvarslere. Slik plasserer du dem riktig.

Mange nordmenn ser ut til å være usikre på hvor de skal plassere brannvarslingsutstyr, sier Tom Granquist, administrerende direktør i Storebrand Skadeforsikring til Aftenposten.no

Storebrand har gjennomført en undersøkelse av hvor nordmenn plasserer brannvarslingsutstyret sitt.

Soverommet viktig

Men 85 prosent har røykvarsler i gangen og 49 prosent har den i stuen, er det kun 44 prosent som har montert røykvarsler på ett eller flere soverom.

I første halvår omkom 34 personer i brann i Norge, en økning fra i fjor.

Storebrands undersøkelse viser at mange har montert røykvarslere i flere rom i boligen, men det hjelper lite hvis de ikke er plassert på riktig sted.

– Over 80 prosent av oss bor i boliger som består av tre rom eller mer. Dette betyr mange har flere soverom som kan ligge langt fra røykvarsleren, sier Granquist.

Men administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening er bare delvis enig med Storebrand. Gangen rett utenfor soveromsdøren er viktig, men det er også stuen.

– Røykvarseleren bør være der det oppstår flest branner, sier han.

Selv har han røykvarsler på barnerommene, men ikke på de voksnes soverom.

Husk barnerommet

Ifølge sikkerhetsbutikken Trygg og Sikker bør røykvarslere plasseres umiddelbart utenfor eller inne på soverom. Røykvarsler på barnerommet bør være obligatorisk, mener butikken.

Granquist mener det er viktig å ha røykvarsler på soverommet av flere grunner.

– Du er som regel våken når du sitter i stuen, befinner deg i gangen eller er på kjøkken eller bad. Når du sover, er du svært utsatt for brann.

TV og elektrisk utstyr

I tillegg har mange både TV, mobilladere og andre elektriske artikler på soverommet. Det øker risikoen for brann, sier han.

Det er forskrifter om at boliger skal være utstyrt med minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle soverommene når dører er lukket.

Ifølge butikken Trygg og Sikker betyr dette at utstyret skal lgi minst 60 decibel i alle sove- og oppholdsrom. Dette lydnivået kan sammenlignes med å stå en meter unna en støvsuger.

Røykforgiftning

Ifølge DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) dør de fleste norske brannofrene i egen bolig som følge av røykforgiftning. Det er mest kritisk når folk sover og derfor legges det stor vekt på å montere varslerne slik at de vekker folk der de sover.

Kilde: Aftenposten.no

Takker seriekoblet røykvarsler for at sønnen overlevde

30 Mar

Uten seriekoblet røykvarslere så er det ikke sikkert vi alle hadde overlevd, sier Marina Nilsen. Bare halvparten av alle nordmenn har denne billige livsforsikringen.

Marina Jovanovic Nilsen (29) og Ørjan Henroti Kolstrøm (28) er tilbake i tomannsboligen i Drammen som de måtte rømme fra for fire uker siden.

Skadeselskapet har tømt den sotskadde leiligheten for alt av møbler og eiendeler. Det lukter sterkt av røyk. På barnerommet er det bare den tapetserte bilen på veggen igjen. Her sov Adrian Nemanja (2) den fredagskvelden da far rev han ut av søvnen og bar han på armen over til naboen.

– Jeg tenker på hva som kunne ha skjedd, sier Marina og gråter.

Trodde det var falsk alarm

Fredag 11. i ellevte 2011 like før klokken elleve om kvelden hører Ørjan at brannalarmen går. Han løper opp på loftet og røsker batteriet ut av røykvarsleren. Han vil ikke at den skal vekke ungene.

– Det første som slo meg var at det var falsk alarm, forteller Ørjan.

Men ulingen fortsetter, og Ørjan skjønner at det må være noe galt i leiligheten under. Han går ut på balkongen, hvor han ser rett inn på kjøkkenet til naboen. Der står flammene opp fra komfyren.

Marina, som lå i sengen sammen med minstesønnen Emilian (1), er brått oppe av sengen. Hun ringer eieren av naboleiligheten, som ikke er hjemme, og forteller at det brenner.

Ørjan løper trappene opp til barnerommet og vekker Adrian Nemanja. Han røsker med seg en jakke før alle fire forlater leiligheten og går over til naboen rett over veien.

Overtent på 20 sekunder

– Jeg husket først ikke nummeret til brannvesenet, som jeg har terpet på siden barneskolen. Det sto helt stille. Kroppen skalv av sjokket av at det brant, forteller Marina.

Etter å ha fått familien i sikkerhet vurderer Ørjan å slå inn døren for å prøve å slukke brannen i første etasje. Men han slår det raskt fra seg. I løpet av 20 sekunder er hele kjøkkenet overtent.

Det eneste familien kan gjøre er å vente på brannvesenet, som raskt er på plass.

Adrian (2) traumatisert

I ettertid angrer foreldrene på at Adrian Nemanja (2) fikk stå i vinduet til naboen og følge slukningsarbeidet som pågikk utenfor.

– Han har fått traumer og prater mye om brannen. «Hallo, er det brannmann Sam. Dere må redde huset vårt», sier han og later som han ringer i telefonen, forteller Marina.

Toåringen sørger også over en av familiens to katter som mistet livet etter å ha vært innesperret i første etasje.

– Han sier «stakkars Ronja som mistet broren sin», forteller moren.

Halvparten uten seriekobling

Etter flere storbranner i Drammen i 2008 sørget samboerparet for å ha brannslukningsapparat i begge etasjer, branntepper – i tillegg til seriekoblet røykvarslere i alle etasjer i tomannsboligen.

Det siste sørget for at alle i familien overlevde.

– Brannvarsleren gikk selv om det var brann i leiligheten under. Det reddet i alle fall livet til eldstesønnen vår som sov på loftet. Hadde brannen gått gjennom kjøkkenet så hadde trappegangen opp til loftet vært utsatt, sier Ørjan.

Men langt fra alle har tenkt like mye på egen brannsikkerhet som denne familien.

Halvparten av alle nordmenn bor i boliger uten sammenkoblede røykvarslere, viser en undersøkelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). At røykvarslerne er seriekoblet vil si at alle piper samtidig ved brann.

– Billig livsforsikring

– Poenget er å vinne verdifulle minutter til å komme seg i sikkerhet før røyken blir farlig og dødelig. Seriekoblede røykvarslere kan redde livet til deg og familien din og er en billig livsforsikring, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB.

Fra og med 2010 er det krav om seriekoblede røykvarslere i alle nybygg, men bor du i en eldre bolig bør du sjekke hva du har. Suhrke anbefaler seriekoblede varslere i alle boliger hvor det er behov for mer enn én røykvarsler.

For fire seriekoblete røykvarslere må du ut med 1500-2000 kroner.

Husløse på ubestemt tid

Siden det brant har familien på fire bodd hos Marinas mor i en liten leilighet i Drammen sentrum.

Selv om flammene ikke nådde Marina og Ørjans leilighet er hjemmet deres ubeboelig på grunn av sot og røyk-skader.

Kort tid etter brannen forsto de at eieren av den utbrente underetasjen, som akkurat hadde flyttet, ikke hadde betalt husforsikringen de siste to årene. Da hjelper det lite at de selv hadde alle papirene i orden.

Så lenge naboleiligheten ikke blir fikset, kan ikke leiligheten deres utbedres fordi røyk vil fortsette å sive inn.

– Vi har fått beskjed om at leiligheten under oss må fikses før det kan gjøres noe oppe hos oss. Vi aner ikke når det vil skje, sukker Marina.

Familien på fire er derfor husløse på ubestemt tid.

– Vi kommer aldri til å bo så tett oppå folk igjen. Neste gang blir det enebolig, sier Marina.

Kilde: ABC Nyheter

Relaterte produkter

Deltronic PHR-1211 Trådløs seriekoblet røykvarsler – kombinert optisk og varme detektor.

Deltronic PHR-1211 Trådløs seriekoblet røykvarsler - kombinert optisk og varme detektor.

Deltronic PHR-1211 er en moderne trådløst seriekoblet røykvarsler som fungerer like godt i leiligheter og hus som den gjør i mindre bofellesskap og bygårder.

Ei Electronics trådløs røykvarsler

Ei Electronics trådløs røykvarsler

Utviklet i Irland, Ei Electronics trådløse optiske røykvarsler er en av de mest avanserte på markedet, samtidig er røykvarsleren enkel å sette opp i system og har høy brukervennlighet med fjernkontroll, manuelle brannmeldere og annet ekstrautstyr.

Nexa trådløse seriekoblede røykvarslere, optiske

Nexa trådløse seriekoblede røykvarslere, optiske

Produsenten av norges mest solgte trådløse seriekoblede røykvarsler har tatt frem et nytt system. Du kan ha opptil 12 varslere i et system. Disse varslerene gjør det enkelt og kostnadseffektivt å sikre tidlig varsling ved brann.

Nordic trådløs optisk røykvarsler

Nordic trådløs optisk røykvarsler

Nordic trådløs er en liten og prisgunstig optisk trådløs røykvarsler med pausefunksjon. Piper én — så piper alle.Røykvarsleren består av selve røykvarsleren og en trådløs kommunikasjonsbase som monteres sammen. Både røykvarsleren og basen drives av det medfølgende 9 volts alkalinebatteriet, og man kan seriekoble inntil 20 røykvarslere i en gruppe.

Velkommen til Sikkerhetsnyheter

30 Mar

Hei, og velkommen til bloggen Sikkerhetsnyheter. Her vil vi dele sikkerhetsnyheter og produktnyheter.

Bloggen er drevet av Trygg og Sikker AS.